Etkili İletişimin Farkında Olup, Bu Etkiyi Kullanmakta Zorlanıyor musunuz?

İletişim denince aklımıza ne geliyor, öncelikle bunu bir anlayalım. Tüm canlıların hayatının devamlılığını sağlayabilmesi için gerekli olan bilgi akışıdır iletişim. Mesela teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için ateş, duman vs. kullanmışlar. Yani burada anlatmak istediğim iletişim kurma isteği her dönem insanlarda vardı. Tabi şimdi diyorsunuz biz bunları ne yapalım? Biz bu isteği en“Etkili İletişimin Farkında Olup, Bu Etkiyi Kullanmakta Zorlanıyor musunuz?” yazısının devamını oku

Çağımızın Kronik Sorunu: Dijital Yalnızlık

Teknolojik atılımların ve dijitalleşmenin oldukça ileri safhasında olduğumuz bugünlerde insanlığın temel, kadim sorunlarından biri haline gelen ve zaman içinde sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirdiğimiz bireyin bu çağdaki dijital mahkumiyeti ve kontrolünü ele alalım. Dünya tarihi boyunca insanlık çeşitli devrimlere, atılım ve boyut değiştirmelere şahit olmuştur. Başta ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi“Çağımızın Kronik Sorunu: Dijital Yalnızlık” yazısının devamını oku

Dijitalleşme Aile İlişkilerine Farklı Bir Boyut Kazandırıyor

İletişim kavramını genel anlamda yorumlayacak olursak, insanın kendisini bir başkasına anlatması ve karşıdaki insanı anlayabilme durumu diyebiliriz. İletişim geçmişten gelerek bulunduğumuz zamana göre şekillenip gelişimini sürdürmüştür. Hayatımız iletişim sayesinde devam eder ve gelişir. Geçmişte iletişim kurmak ses, jest ve mimikler, vücut dili vb. yöntemlerle başlayıp, yıllar öncesinde duvarlara yazılan yazılar, resimler, dumanla haberleşme ile günümüze“Dijitalleşme Aile İlişkilerine Farklı Bir Boyut Kazandırıyor” yazısının devamını oku